CertyfikatyFormalną gwarancję profesjonalizmu usług świadczonych przez doradców podatkowych stanowią obowiązki:
 

  • stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • zachowania tajemnicy zawodowej,
  • przestrzegania zasad etyki zawodowej.


Na listę doradców wpisywane są osoby posiadające wyższe wykształcenie, które zdały egzamin państwowy i odbyły praktykę zawodową. Każdy doradca podatkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia zawodowego, a samorząd weryfikuje wywiązywanie się z tego obowiązku poprzez punktowy system oceny podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych.

certyfikaty2.jpg