Usługi budowlane świadczone na terenie Niemiec - BauabzugsteuerJeżeli świadczysz usługi budowlane na terenie Niemiec, to oznacza to, że podlegasz opodatkowaniu Bauabzugsteuer. Jest to szczególna forma podatku budowlanego w Niemczech. Jest to podatek „sankcyjny” mający na celu wyeliminowanie i procederu nielegalnego zatrudniania w niemieckim przemyśle budowlanym.

Zgłoś się do nas, nasz Partner Europejskie Centrum Podatkowe zapewni Ci wsparcie w następujących usługach związanych z opodatkowaniem Bauabzugsteuer:
 

  • ustalenie istnienia obowiązku podatkowego w podatku Bauabzugsteuer oraz sporządzenie wniosku o zwrot podatku,
  • ustalenie istnienia obowiązku podatkowego w podatkach Einkommensteuer (podatek dochodowy), Umsatzsteuer (podatek od wartości dodanej) i Lohnsteuer (podatek od wynagrodzeń),
  • sporządzenie pisma do niemieckiego urzędu wyjaśniającego kwestię obowiązku podatkowego w podatku Einkommensteuer. Możliwość zwrotu podatku budowlanego za dany rok  uzależniona jest od wcześniejszego złożenia wyjaśnień o niepodleganiu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym w Niemczech.
  • rejestrację firmy we właściwym niemieckim urzędzie skarbowym,
  • uzyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku Bauabzugsteuer,
  • reprezentowanie firmy przed niemieckim urzędem skarbowym, 
  • udzielanie okresowych (zazwyczaj dwukrotnie w roku kalendarzowym, w terminach do 31 lipca oraz 31 stycznia) informacji oraz wyjaśnień niemieckiemu urzędowi skarbowemu w sprawach podatkowych.