VAT w NiemczechJeżeli jesteś polskim przedsiębiorcą i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonujesz czynności wymienione poniżej, to koniecznie się z nami skontaktuj ponieważ powinieneś zarejestrować się jako czynny płatnik podatku VAT w Niemczech
 

  • dokonujesz z zagranicy sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami, której wartość przekroczyła w roku kalendarzowym 100.000 EUR
  • świadczysz na terytorium RFN usługi budowlane dla osób niebędących przedsiębiorcami
  • świadczysz na terytorium RFN usługi przewozu osób
  • wprowadzasz (importujesz) towary na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, których dopuszczenie do wolnego obrotu (tzw. oclenie) następuje na terytorium RFN
  • przemieszczasz na terytorium RFN własne towary celem składowania
  • przemieszczasz na terytorium RFN towary nabyte w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
  • dokonujesz dostaw towarów z terytorium RFN, tzn. sprzedaży towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium RFN
  • jesteś odbiorcą usług budowlanych świadczonych przez zagranicznych podwykonawców
  • posiadasz w RFN stałą palcówkę, poprzez którą częściowo lub całkowicie prowadzą działalność gospodarczą