Doradztwo podatkoweDoradca podatkowy

to więcej niż księgowy. Doradca podatkowy reprezentuje podatników w sporach przed organami podatkowymi, skarbowymi, a także sądami administracyjnymi. Stała współpraca z kancelarią podatkową pozwala uniknąć sporów z fiskusem i dotkliwych sankcji finansowych za nieprawidłowości podatkowe.
 

 • udzieli porad i opinii dotyczących obowiązków podatkowych oraz rozliczeń innych niż podatki
 • zoptymalizuje podatki od planowanych przedsięwzięć
 • reprezentuje w postepowaniach przed organami podatkowymi i sądami
 • doradzi w zakresie miedzynarodowego prawa podatkowego
 • udzieli wsparcia w zakresie korzystania z programów pomocowych, w tym unijnych
 • poprowadzi obsługę kadrowo-płacową.


Po 1989 r. na wszystkich podatników został nałożony obowiązek samoobliczania i samowymiaru podatku. Oznacza to, że każdy podatnik musi sam stosować prawo podatkowe i ponosi za to odpowiedzialność.

Usługi doradztwa podatkowego

świadczone przez nasz biuro wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym i zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

 • Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą.
 • Każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji – przez co zagwarantowana jest bieżąca znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego.
 • Każdego doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa.
 • Każdy doradca podatkowy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.


Tytuł doradcy podatkowego, którym mam zaszczyt się posługiwać, jest gwarantem posiadania wysokich kwalifikacji, wiedzy specjalistycznej z zakresu przepisów prawa podatkowego, prawa celnego, prawa karnego- skarbowego, ale też i wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego czy postępowania egzekucyjnego oraz wiedzy związanej z prowadzeniem ksiąg podatkowych. Ponad osoba posiadająca tytuł doradcy podatkowego zgodnie z ustawą musi być nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem powinna dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Każdy doradca podatkowy podlega wpisowi na listę doradców. Te listy są jawne przez co możliwa jest weryfikacja on-line osób, które posługują się tym tytułem. Weryfikacji moich uprawnień mogą Państwo dokonać wpisując numer mojego wpisu 05979 w wyszukiwarkę umieszczoną na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

Doradztwo podatkowe

Zakres usług oferowanych przez biuro

 

 • Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom porad podatkowych.
 • Szeroko rozumiany audyt podatkowy.
 • Sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
 • Reprezentowanie podatników w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

 

Usługi doradztwa stanowią element stałej współpracy w ramach zawartej umowy na obsługę księgową, mogą też być wykonywane jako odrębne, samodzielne zlecenia.