Biznesowy lunch, kawa, poczęstunek, czyli co może się znaleźć w kosztach podatkowych?lunch.jpg

Biznesowy lunch, kawa, poczęstunek, czyli co może się znaleźć w kosztach podatkowych?

Czerwiec – kojarzy nam się z prawdziwie letnią pogodą oraz z wyrastającymi jak grzyby po deszczu ogródkami restauracyjnymi. Wszystko to sprawia, że zamiast spotykać się w dusznych biurach, znacznie chętniej organizujemy spotkania biznesowe właśnie w takich miejscach.  

Jak bumerang wraca wtedy wątpliwość:

Czy poczęstunek, koszt usługi cateringowej  może stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu? 

Temat biznesowych spotkań, poczęstunków czy prezentów od lat wzbudza wiele wątpliwości wśród podatników, a stanowisko organów skarbowych okazuje się często w tej sprawie niejednoznaczne.

W Ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych czytamy, że kosztem podatkowym  może być każdy koszt poniesiony, służący uzyskaniu przychodu, zachowaniu bądź zabezpieczeniu jego źródła. 

Orzecznictwo NSA wskazuje, że na istotę zaliczenia poniesionych kosztów reprezentacji do kosztów uzyskania przychodów  ma głównie cel  ich poniesienia. 

Wspomniana „reprezentacja” utożsamiana jest w świetle prawa z wystawnością, wysoko postawioną  pozycją społeczną, elegancją.  Stąd  wydatki poniesione na  umocnienie pozytywnego wizerunku firmy nie mogą stanowić KUP. Usługa gastronomiczna, biznesowy lunch, czy też wydatki związane z zakupem żywności, poczęstunku dla klientów jeśli wyczerpują znamiona kosztów reprezentacji, nie mogą być uznane za KUP.

Jak czytamy w Interpretacji Indywidualnej z dn. 29 listopada 2016r ( sygn. Akt 497514/I.)  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazuje, że:
„za wydatki na reprezentację w tym zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, 
wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności gospodarczej.” 

Wydatek, jak dalej czytamy musi wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z uzyskaniem przychodu bądź jego zabezpieczeniem. Nadzwyczajność kosztu staje się więc pojęciem względnym. Nie można zatem jednoznacznie wykluczyć zakwestionowania uznanego kosztu przez organ skarbowy za koszt podatkowy. Jak się więc przed tym uchronić?

Pomocna w tym przypadku może okazać się interpretacja indywidualna Izby Skarbowej. Gwarantuje ona pewność zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatku poniesionego przez podatnika i chroni jego interes przez okres 5 lat.

Poza tym mówiąc o kosztach „wrażliwych” z punktu widzenia Ustawy wskazane jest, by przedsiębiorca, który ponosi wydatki dotyczące spraw służbowych, służące omówieniu interesów, były opatrzone agendą, tj. nakreślały cel, termin spotkania, kontrahenta, tak aby uprawdopodobnić cel biznesowy i aby w przyszłości wydatki te nie rodziły wątpliwości ze strony kontrolujących.

Odrębnym tematem wymagającym szerszego omówienia jest kwestia zaliczania do KUP wydatków na alkohol,  dlatego świadomie go tutaj pominęłam. 

Natomiast jeżeli umówiliśmy się na  obiad z Klientem, omawialiśmy tematy biznesowe przy  kawie z deserem  - to zawsze możemy poprosić kelnera o fakturę, opisać ją odpowiednio i w ten sposób  zmniejszać swoje obciążenia podatkowe. 

Stare przysłowie mówi „od grosza ...do grosza....”  :-)