JPK dla mikroprzesiębiorcówProfit.jpg

JPK dla mikroprzesiębiorców

Już od 1 stycznia 2018 roku pozostali czynni płatnicy podatku VAT w tym mikroprzedsiębiorcy będą musieli wysyłać do Ministerstwa Finasów JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny. Dokument ten będzie zawierał szczegółowe dane z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Zmiany mają na celu poprawę ściągalności podatków, która wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Kto będzie zobowiązany do wysyłania comiesięcznego JPK?

Zgodnie z przepisami mikroprzedsiębiorcą jest każda firma, które w jednym z dwóch lat poprzedzających obowiązywanie JPK spełniły jednocześnie następujące warunki:

  • średniorocznie zatrudniały nie więcej, niż 10 osób (dotyczy to również samozatrudnienia)
  • roczny obrót netto firmy nie przekroczył 2 milionów euro

Jak stworzyć plik JPK?

Bez obaw, stworzenie pliku JPK nie będzie wymagało od przedsiębiorcy spędzenia wielu godzin na żmudnych wyliczeniach. Ten nowy obowiązek w zdecydowanej większości przypadków przejmą na siebie biura rachunkowe.

Zestawienia będą sporządzane na podstawie wprowadzonych do programów F-K  dokumentów zakupów i sprzedaży. Warto dodać, iż konieczne będzie umieszczenie pliku JPK_VAT w bramce Ministerstwa Finansów. Dodatkowo – na życzenie Urzędu Skarbowego – przedsiębiorca będzie zobowiązany do dostarczenia pozostałych plików JPK. Możliwość skorzystania z bramki Ministerstwa Finansów będzie wymagała podpisu kwalifikowanego bądź też utworzenia darmowego profilu zaufanego e- PUAP.

A co zrobić w przypadku, gdy nasz program księgowy nie spełnia warunku do exportu rejestrów w formacie JKP? 
W takiej sytuacji to na przedsiębiorcę spada obowiązek przygotowania pliku JPK w formacie XML zgodnym z formatem XSD. Sam schemat został podany przez Ministerstwo Finansów: http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/-/asset_publisher/2NoO/content/specyfikacja-interfejsow-uslug-jednolitego-pliku-kontrolnego

W praktyce oznacza to, że plik XML musi odpowiadać standardowi wdrożonemu przez Ministerstwo Finansów. Warto dodać, że każdy z dokumentów opisanych właściwym schematem ma stanowić osobny plik XML. 

Co będzie groziło za brak pliku lub JPK_VAT z błędami?

Błędy zdarzają się każdemu. Niemniej jednak JPK_VAT musi uzgadniać się z deklaracją VAT – jeżeli nie będzie -  to Urząd wezwie nas do złożenie wyjaśnienia i korekty. 
Za nieprzesyłanie lub nieterminowe  przesyłanie JPK Urząd nałoży na nas karę.