Jak najkorzystniej (po)zbyć się samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności? (podatek VAT)jak-najkorzystniej-pozbyc-sie-samochodu.jpg

Jak najkorzystniej (po)zbyć się samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności? (podatek VAT)

Samochód, wśród licznej rzeszy przedsiębiorców, jest i chyba będzie nadal najpopularniejszym przedmiotem wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej. Bardzo często, zwłaszcza w małych firmach,  jest on głównym źródłem „pozyskiwaniu VATu” i „dostarczycielem kosztów”.

Prędzej czy później przychodzi jednak moment w którym zapada decyzja o jego sprzedaży lub zaprzestaniu wykorzystywania go w działalności.

Wtedy właśnie musimy zmierzyć się z problemem zawartym w tytułowym pytaniu.
 

Co więc można zrobić, żeby (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami) uniknąć konieczności zapłacenia VATu przy takiej operacji ?

Niestety, na tak ogólnie sformułowane pytanie, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy to od wielu czynników i okoliczności.

Temat jest na tyle obszerny i wielowątkowy, że postanowiłem podzielić  go na kilka wybranych zagadnień w zależności od odmiennych stanów faktycznych.

Chociaż radykalna zmiana przepisów nastąpiła przeszło rok temu, to z jej skutkami podatnicy muszą się liczyć obecnie. Jest to zrozumiałe, ponieważ decydując się na zakup samochód „na firmę” najczęściej zakładamy perspektywę jego użytkowania przez kilku lat.     

Według, dużo korzystniejszych przepisów obowiązujących do końca 2013 r., żeby uniknąć podatku VAT sprzedaży samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej– musiały być spełnione jedynie dwa warunki:
 

  1. przy zakupie samochodu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
  2. samochód, po nabyciu był, używany przez przedsiębiorcę przez okres wynoszący co najmniej pół roku.


Niestety to już historia, a nowe brzmienie tego artykułu zawęża prawo zastosowania stawki „zw” do nielicznej grupki czynnych płatników podatku VAT – którzy dokonują dostawy lub świadczą wyłącznie usługi zwolnione.

Co tak naprawdę się zmieniło od 01 stycznia 2014 r.?

Źródłem problemu, przy sprzedaży samochodów firmowych, jest zmiana  (od 01 stycznia 2014 r.) brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Art. 43. 1. Zwalnia się od podatku:

2. dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

Ponieważ zdecydowana większość podatników wykonuje jednak czynności opodatkowane  - toteż problem z naliczaniem VATu  przy sprzedaży samochodu jest dość powszechny.

 O tym kiedy i w jaki sposób będziemy mogli uniknąć zapłacenia tego podatku – w następnych odcinkach.