Nowe zasady programu 500 plus500.jpg

Nowe zasady programu 500 plus

Rodzice, którzy od początku trwania programu, czyli od 01.04.2016 roku pobierają świadczenie wychowawcze (potocznie nazywane 500 plus), jeśli chcą nadal korzystać z tego świadczenia w następnym okresie, powinni ponownie złożyć wniosek w Urzędzie Gminy, Miasta lub przez internet. Wnioski będą przyjmowane począwszy od dnia 01.08.2017. Rodzice, którym uda się przekazać wniosek najpóźniej z końcem sierpnia, będą mogli korzystać z dopłaty bez żadnej przerwy i świadczenie na nowy okres otrzymają już w październiku (maksymalnie do końca miesiąca). Ci, którzy nie zdąża z wnioskiem w sierpniu i zrobią to we wrześniu otrzymają pieniądze dopiero pod koniec listopada ale z wyrównaniem za październik. Z kolei, jeśli złożą wniosek w październiku, otrzymają świadczenie wraz z wyrównaniem za dwa miesiące do 31 grudnia. 

Natomiast jeśli wyślemy wniosek po 31 października to tego wyrównania już nie będzie.  

Dopiero złożenie wniosku w listopadzie oznacza utratę wyrównania przysługującego rodzinie za poprzednie miesiące. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Rodzice muszą być jednak przygotowani, że od 01.08.2017  będą już  obowiązywały nowe zasady.
Podstawowe zasady Programu 500 plus pozostaną bez zmian

- na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia 18- go roku życia będzie przysługiwało 500 złotych świadczenia wychowawczego bez kryterium dochodowego 

-na pierwsze lub jedyne dziecko świadczenie wychowawcze 500 + zostanie przyznany jedynie w przypadku spełnienia kryterium dochodowego, mianowicie 800 złotych na osobę w rodzinie, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych 1200 złotych na osobę.
                 

Co się zmieni ?

Po pierwsze zmiany obejmują osoby będące w nieformalnych związkach deklarujące samotne wychowanie dziecka ponieważ dochodzi do sytuacji, w których pomija się dochód współpartnera, by uzyskać świadczenie wychowawczy.

Tak więc:
Samotni rodzice będą zobowiązani do przedłożenia

  • -zaświadczenia o ustaleniu na rzecz dziecka alimentów
  • -dowodu na nieustalone ojcostwo
  • -dowodu zgonu drugiego rodzica

W dotychczas składanych wnioskach wystarczyło samo oświadczenie rodzica.

Po drugie Rząd planuje również ukrócić „dopasowywanie dochodów” do limitu przez przedsiębiorców. Dotyczy to dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadzie ryczałtu i w formie karty podatkowej. Zdarzało się, że Ci przedsiębiorcy w swoich oświadczeniach deklarowali bardzo niskie dochody. W myśl nowych przepisów Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej zamierza samo ustalać ile zarabia przedsiębiorca „w myśl zasady jest przychód muszą być i dochody”. 

Kwoty dla „ryczałtu” i „karty” ogłaszane będą w formie obwieszczenia, a ich wysokość ustalana będzie co roku na podstawie badań prowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Od pierwszego sierpnia mają też zostać ukrócone praktyki polegające na „dopasowaniu osiągniętego dochodu” do kryterium uprawniającego do otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko - polegające na rozwiązywaniu stosunku pracy a następnie ponownym jego nawiązywaniu z tym samym pracodawcą, ale na innych warunkach. Przerwa w pracy u jednego pracodawcy ma być nie krótsza niż trzy miesiące bez względu na to czy będzie to umowa o pracę, zlecenia czy o dzieło. Jeśli ponowne zatrudnienie nastąpiłoby przed upływem trzech miesięcy to nie będzie to traktowane jako utrata dochodu.

Po trzecie w świetle obowiązujących przepisów prawo do świadczenia mają tylko rodziny mieszkające w Polsce, dlatego jeśli gmina będzie miała wątpliwości co do faktycznego miejsca zamieszkania, będzie mogła wezwać do osobistego złożenia wyjaśnień w tej sprawie.

W nowych przepisach została też doprecyzowana kwestia związana z opieką naprzemienną. W takim przypadku kwota zasiłku ulegnie podziałowi na połowę po 250 zł dla każdego z rodziców.

Nowelizacja Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ma zapobiec nadużyciom. Rząd szuka oszczędności bo zwyczajnie program ten pochłania za dużo państwowych funduszy.

Ja osobiście „trochę” inaczej bym to rozwiązała. Mianowicie, większą uwagę powinno się zwrócić na to czy te pieniądze są właściwie wydatkowane przez ich rodziców. Najważniejsze  w tym programie jest przecież to, żeby te środki rzeczywiście służyły poprawieniu bytu dzieci, a nie spełnianiu zachcianek ich rodziców a niestety często bywa inaczej.


Tagi
500+