Wykaz firm, które próbują zarobić na nowych przedsiębiorcach.wykaz-firm.jpg

Wykaz firm, które próbują zarobić na nowych przedsiębiorcach.

Przy bardzo aktywnym Państwa udziale udało nam się stworzyć listę zawierającą kilkanaście pozycji zawierających  danych adresowe "firm",  które prowadząc "prywatne" rejestry rozsyłają do nowych przedsiębiorców pisma sugerujące konieczność dokonania wpłat.

Oto one:

  • Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
  • Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych EEIDG Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;
  • Ewidencja Działalności Gospodarczych s.r.o. INF.DAT, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
  • Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych, czyli FIRM.INFO Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 28/30 lok.230, 00-896 Warszawa;
  • Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych, czyli GALOR Sp. z o.o.
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rafał Nobis, Al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa;
  • Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych, Tomasz Zabilski, ul. Piastowska 1/2,  48-300 Nysa;
  • Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Mariusz Sebastian Breczko Białystok;
  • Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach, ul .Piękna 68, 00-672 Warszawa;
  • Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach, ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa

Zapraszamy do uzupełniania listy.