KTO - w 2015 roku musi zainstalować kasę rejestrującą (fiskalną)?kto-musi-zainstalowac-kase-fiskalna.jpg

KTO - w 2015 roku musi zainstalować kasę rejestrującą (fiskalną)?

Rewolucyjna zmiana w „uldze na dzieci” dla osób o niskich dochodach. 24 listopada 2014 została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzone tą ustawą rozwiązania sprawią, że w przypadku rodzin wielodzietnych, często o niskich dochodach, ulga z „wirtualnej” stanie się nareszcie ulgą realną.

Otóż w latach ubiegłych bardzo często występowała taka sytuacja, że pomimo teoretycznej możliwości skorzystania z tej ulgi (obiegowo nazywanej „ulgą na dzieci”), Rodzice (Opiekunowie) nie mogli otrzymać zwrotu w takiej wysokości, w jakiej im teoretycznie mógłby przysługiwać, z powodu zbyt niskiej kwoty odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.

Taka sytuacja miała miejsce zwłaszcza w sytuacji samotnych rodziców, lub w przypadkach gdy Rodzice uzyskiwali wynagrodzenie na poziomie najniższego wynagrodzeniu, bądź byli zatrudnieni na niepełnych etatach.
 

Jak w związku z tym będzie można skorzystać z „tej rewolucyjnej ulgi” w 2015?

Rozwiązania należy szukać w art 1 ust 1 litera c „8.

Jeżeli kwota przysługującego odliczenia na podstawie ust. 2, 3 i 4 jest wyższa od kwoty odliczonej z tytułu, o którym mowa w ust. 1, w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym”.

Gdzie ta „rewolucja”? skoro w poprzednich latach „ulga na dzieci” też „przysługiwała”– tylko zwrotu nie było” - na czym więc konkretnie ta zmiana ma polegać w 2015 r.?

Otóż, to naprawdę moim zdaniem rewolucyjne rozwiązanie polegać będzie na tym, że w sytuacji rodzin, w których odprowadzony podatek jest niższy niż maksymalna kwota ulgi, „brakującą” kwotę dopłaci budżet państwa.

To sprawi, że według szacunków Ministerstwa Finansów, na realne korzyści wynikające z „ulgi na dzieci” będzie mogło liczyć ponad milion rodzin w Polsce. Zdaniem Ministra Szczurka, w pełni z ulgi prorodzinnej będzie mogło skorzystać, aż 97% rodzin.

Nie znam statystyk z lat ubiegłych w tym względzie, ale z moich obserwacji wynikało, że w poprzednio składanych PITach, wiele ulg prorodzinnych nie zostało wykorzystane w pełnej wysokości.

Dla niektórych osób pewnie będzie „niestety”, a w moim przekonaniu „na szczęście”, ustawa wprowadziła też swoistego rodzaju „zabezpieczenie”, które ma przeciwdziałać patologiom polegającym na świadomym niepodejmowania jakiejkolwiek pracy lub podejmowaniu jej na „czarno”. Przyjęte rozwiązania będą też niekorzystne dla osób przebywających na długoterminowych zwolnieniach lekarskich.

Ustawa, w swoim zamyśle, ma stymulować legalne zatrudnienie i przeciwdziałać podejmowaniu zatrudnienia lub prowadzenia działalności w „szarej strefie”.

Po szczegóły dotyczące ulgi prorodzinnej (i nie tylko : -) zapraszam do bezpośredniego kontaktu.


Tagi
kasa fiskalna